Systembolaget AB

Debatten om Anitra Steens ersättningar grundas på felaktiga siffror

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 16:22 CET

Debatten om Systembolagets VD Anitra Steens ersättningar har grundats på felaktiga siffror. Den totala pensionskostnaden för Systembolaget beräknas till ca 8 miljoner kronor. Pensionen beräknas uppgå till drygt 60 procent av slutlönen. Anitra Steens lön var 2,1 miljoner kronor under 2005.

Styrelsen omförhandlade avtalet med VD redan innan statens nuvarande riktlinjer fastställdes och sänkte på så sätt bolagets kostnader med 4 miljoner kronor. VD:s pensionsålder är avtalad till 60 år. En övergång från förmåns- till premiebaserad pension har skett. All pension är samordnad så att löner och andra pensioner avräknas, vilket sänker kostnaden ytterligare för bolaget.

Anitra Steens samtliga avtalsvillkor redovisas i Systembolagets årsredovisning.

Löne- och andra ersättningar 2005
Utgående lön 2 113 649
Bil och övriga förmåner 89 482
Pensionskostnad 330 324
Övrig ersättning 4 182

Pensionsvillkor
* Pensionsålder: 60 år
* Pension enligt tidigare förmånsbaserat avtal har efter omförhandling fastställts till 1 162 000 per år(beloppet inflationsjusteras fr o m 2001).
* Pensionen samordnas med tidigare intjänad pension och mellan 60 och 65 görs också avräkning för eventuell lön eller inkomst av rörelse.
* Det beräknade samlade pensionsbeloppet för VD efter mer än 30 års intjänande, varav 10 inom Systembolaget, att utbetalas fr o m 60 års ålder är enligt Statens Pensionsverk nuvärdesberäknat till 18.871.009 kronor.
* Efter omförhandling av avtal utgår också en premiebaserad pension. Premieinbetalningen uppgick till 230 922 kronor under år 2005.
* Systembolagets kostnad för pensionsåtagandet uppgick år 2005 till 330 324 kronor och beräknas under hela anställningstiden komma att uppgå till ca 8 miljoner kronor (exklusive särskild löneskatt), vilket inkluderar både förmånsbaserad pension enligt tidigare avtal och premiebaserad pension enligt nuvarande avtal.

För ytterligare information kontakta gärna:
Presschef Björn Rydberg, tfn 08-503 310 25, 070-528 41 05, bjorn.rydberg@systembolaget.se