Svensk Handel AB

Decemberprognos från Svensk Handel Stil

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 08:38 CET

Decemberförsäljningen i kläd- och skohandeln, förändring i löpande priser, procent.

Svensk Handel Stil har låtit göra en prognos över försäljningen i kläd- respektive skohandeln för december månad. Prognosen visar att försäljningen av kläder sannolikt ökar med 2-3 procent och att försäljningen av skor ökar med 15-20 procent, jämfört med samma månad förra året. Siffrorna mäter försäljningen i jämförbara enheter (like for like) och i löpande priser.

Se bifogat dokument nedan för mer information.