Dedicare AB

Dedicare har fått tilldelningsbeslut om nytt ramavtal för läkarkonsulter- specialistläkare inom Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 10:50 CET

Västra Götalandsregionen har givit Dedicare tilldelningsbeslut om nytt ramavtal för läkarkonsulterspecialistläkare tillsammans med 17 andra leverantörer. Avtalet sträcker sig från 1 maj 2012 till 31 april 2015 med maximalt ett års förlängning. Avtalet är planerat att undertecknas den 3 april 2012.

Dedicare har tidigare inte haft något ramavtal med Västra Götalandsregionen inom läkarinhyrning. 

Det totala avtalsvärdet är bedömt till 400 MSEK enligt tilldelningsbeslutet. Avtalet ger inte något garanterat ordervärde, men Dedicare bedömer att intäktspotentialen för bolaget till minst 15 MSEK årligen. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2012 kl 17.00 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:
Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 656 07
Richard Engel, finansdirektör, tel 08-555 656 16

Dedicare i korthet
Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.