Dedicare AB

Dedicares har vunnit nationellt ramavtal för Hälso- och sjukvårdstjänster i hela Norge

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2012 10:35 CET

Dedicare har idag fått tilldelning inom samtliga Helsoregioner och underliggande kategorier inom de tre avtalsområdena specialistläkare, sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal.  Det nya avtalet börjar gälla från den 1 februari 2013. Det innebär inte några garanterade nya intäkter men ger en förutsättning att utveckla våra affärer i Norge. 

Koncernen har sedan 2009 haft motsvarande avtal och på ett framgångsrikt sätt vuxit och tagit marknadsandelar. Nu när avtalet upphandlats på nytt och vi fått tilldelning har vi säkrat att i ytterligare tre år få utveckla vår affärsverksamhet i Norge vilket vi är otroligt glada och tacksamma för säger Richard Engel tf VD i Dedicare. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december kl. 17.45  (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Richard Engel tf VD och CFO, tel 08-555 656 16

Dedicare i korthet
Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal.  Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.