ICA AB

Definitivt beslut om förändringar i ICAs logistikstruktur

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 14:08 CET

ICA har nu fattat definitivt beslut om de förändringar i logistikstrukturen som presenterades i november förra året.

Beslutet innebär att ICA nu påbörjar avvecklingen av lagren i Umeå och Årsta. Avvecklingen kommer att ske successivt men beräknas ta mellan 12 – 18 månader.

ICA har tillsammans med de fackliga organisationerna tagit fram ett villkorsavtal som på individnivå ska hjälpa berörda medarbetare under omställningen.


För ytterligare information:
ICAs presstelefon, tel 070 253 66 60

Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 220 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår detaljhandelsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se