Aktiebolaget Åkerikonsult

Dekal för ökad säkerhet för cyklister

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 08:11 CEST

Kollisioner cyklist - tunga fordon kan leda till allvarliga konsekvenser. Ofta handlar det om att cyklisten kolliderar med ett högersvängande tungt fordon. Nu vill Trygg-Hansa och Sveriges Åkeriföretag genom budskap på lastbilarna höja cyklisternas säkerhet.

– Tillsammans med vår samarbetspartner Sveriges Åkeriföretag vill vi öka cyklisternas förståelse för att fordonsförarna kan ha svårt att hinna se allt som händer kring fordonet.  Det resulterade i en dekal att sätta på lastbilarna som upplyser cyklisten om var det är svårt att se denne, säger Anders Wallstenius, chef för Trygg-Hansas avdelning för skadeförebyggande arbete, Skadestop.

Den farligaste situationen är vid högersväng. Då finns det stor risk att chaufförer i större fordon inte uppmärksammar en cyklist som ligger vid lastbilens högra sida.

– Just vid högersväng är det inte säkert att föraren ser dig och du kan lätt bli inträngd mot trottoarkanten, säger Hans Engström, Informationsansvarig vid Sveriges Åkeriföretag. Du kan som cyklist bidra genom att avvakta och vara särskilt uppmärksam på om fordonet svänger. Det bästa är om du kan avvakta bakom fordonet.

Dekalen ska sitta på lastbilens sida och varnar cyklisten för att föraren har svårt att se henne eller honom just där.

Dekalen delas ut till åkeriföretag på lastbilsmässan i Trygg-Hansas monter i hall D 02:26.


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.