Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

Del av ospecificerademiljarder borde gå till doktorandlöner

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:27 CEST

Totalt ska det satsas 14,7 miljarder kronor på forskning under den kommande fyraårsperioden. Flera av dessa miljarder är ospecificerade i budgetproposition. Alexander Engström, ordförande för SFS Doktorandkommitté, menar att regeringen borde satsa 400 miljoner av dessa på att införa doktorandlöner.

- Mer resurser till forskningen är välbehövligt men att ha ospecificerade miljarder i budgeten när det finns så akuta behov som anställningar till doktorander olyckligt. Merparten av forskningen utförs av doktorander, för att Sverige ska bli en ledande forskningsnation krävs det därför goda arbetsvillkor för doktoranderna, sägerAlexander Engström.
Doktorander som saknar anställning lever oftast på stipendier eller så kallade utbildningsbidrag för doktorander. Dessa har flera nackdelar för individen. I valet mellan att börja jobba som doktorand eller att ta ett annat kvalificerat arbete måste forskarutbildningen ses som ett reellt alternativ. Då krävs det att högskolorna erbjuder alla doktorander anställning.
- Tryggheten för doktorander måste öka och både utbildningsbidrag och stipendier avskaffas. Det måste vara ett attraktivt val att utbilda sig till forskare, sägerAlexander Engström.

SFS sammanfattning med tillhörande kommentarer på Budgetpropostionen för 2009 skickas ut under dagen.
För med information, kontakta:Alexander Engström,ordförande SFS Doktorandkommitté,073-573 88 15Cecilia Engström, pressansvarig, 070-247 75 40

 

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag sextio medlemskårer, vilka sammanlagt omsluter cirka 270 000 studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida:www.sfs.se