Moderaterna

Dela Migrationsverket!

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 10:00 CEST

- Migrationsverket bör delas för att den nya instansordningen för asylärenden skall kunna vinna brett förtroende och fungera väl. Uppgiften att ta fram länderunderlag bör brytas ur Migrationsverket och läggas i en särskild från parterna skild verksamhet för skapande av beslutsunderlag. Båda parter skall ges samma tillgång till detta länderunderlag, annars riskerar processen att bli ojämnlik.

- Migrationsverket bör delas för att den nya instansordningen för asylärenden skall kunna vinna brett förtroende och fungera väl. Uppgiften att ta fram länderunderlag bör brytas ur Migrationsverket och läggas i en särskild från parterna skild verksamhet för skapande av beslutsunderlag. Båda parter skall ges samma tillgång till detta länderunderlag, annars riskerar processen att bli ojämnlik.

- Idag finns denna länderkunskap inom Migrationsverket, som också fattar beslut i asylärenden som första instans. Detta förhållande blir konstigt då ett tvåpartsförfarande skall användas med förvaltningsdomstol som andra instans och Migrationsverket övergår till att vara en av två jämställda parter i målet.

Det begär moderaternas talesman i asyl- och integrationsfrågor, riksdagsman Sten Tolgfors, i ett brev till statsrådet Jan O Karlsson i dag torsdag.

-De senaste åren har en utveckling skett där det inte längre är lika känsligt att Sverige ger en bild av situationen för mänskliga rättigheter i andra länder. Ett exempel på detta är att regeringen numera måste lägga en rapport till riksdagen om läget för mänskliga rättigheter i Sveriges biståndsländer.

-Samtidigt har vi i flera år sett en betydande debatt om de länderbedömningar som görs av Migrationsverk och Utlänningsnämnd. Alla skulle vinna på att detta kunskapsframtagande kunde ske i öppnare former och att underlag inte kunde undanhållas någon av parterna i den nya instansordningen för asylärenden. Värt att notera är att förvaltningsdomstolarna inte kommer att ha någon egen länderkunskap.

Riksdagsledamot
Sten Tolgfors
073 - 914 50 00