Elanders AB

Delårsapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2003 09:53 CEST

· Positiv utveckling i både omsättning, resultat och kassaflöde.

·Genomförda kostnadsanpassningar har givit önskat resultat.

·För jämförbara enheter steg omsättningen med 8 % och uppgick till 888,5 Mkr (1123,8 Mkr och för jämförbara enheter 822,4 Mkr).

·Resultatet före skatt uppgick till 35,3 Mkr (-45,3 Mkr och för
jämförbara enheter 0,9 Mkr).

·Det operativa kassaflödet förbättrades med 70 Mkr och uppgick till 67 Mkr (-3 Mkr).

·Framgångarna i Centraleuropa, produktivitetsförbättringar och
ökad andel Master Vendor affärer viktiga anledningar till den goda utvecklingen.

·Prognosen för 2003 upprepas och innebär ett resultat före skatt om cirka 50 Mkr och ett fortsatt positivt kassaflöde.

Elanders är Nordens ledande infomediakoncern och är organiserad i två affärsområden. Bägge affärsområdena erbjuder helhetslösningar för att hantera kundernas publiceringsbehov vilket vi kallar Master Vendor- konceptet. Master Vendor innebär att kunden endast behöver en leverantör av alla de tjänster som finns i värdekedjan för publicering; från strukturering och förädling av information till produktion, fulfilment och distribution just-in-time i de media kunden väljer.

·Infologistics
·Helhetslösningar för kundernas behov av premediatjänster, tryck och distribution av information Databaspublicering, medieoberoende publicering av fackinformation i flera media som tryck, CD ROM och webb, e-handelslösningar.
·Affärsutveckling, support och outsourcingtjänster.
·Tryck i offset och digitaltryck (print-on-demand).
·Produktkataloger och manualer till industri- och handelsföretag i flera media.
·Läromedel till skolor och universitet i Sverige och Storbritannien samt offentligt tryck till Sveriges Riksdag, regering och departement m fl.
·Produktion och försäljning i Angered, Falköping, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Surte, Trelleborg, Västerås, Östervåla, Oslo, Newcastle (Storbritannien) samt Budapest och Zalalövö (Ungern).

·Infoprint
·Produkter med stort sidantal som trycks i varierande upplagor i offset och digital form.
·Export till ett 20-tal länder i Europa.
·Produktion och försäljning i Kungsbacka, Harrogate Storbritannien) samt Plonsk (Polen).

Kommande rapporter från Elanders
Niomånadersrapporten 2003 utkommer den 22 oktober.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. I rapporten har samma redovisningsprinciper tillämpats som i årsredovisningen för 2002.

Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår webbplats www.elanders.se eller via e-post info@elanders.se

Frågor kring denna rapport kan ställas till:
Mats Almgren, Ekonomidirektör
0300-502 33, 0705-181 936

Patrick Holm, VD och koncernchef
0708-210 4100, 300-501 95

Elanders AB (publ.)
(org nr 556008-1621)
Box 104 04
434 24 Kungsbacka
Telefon 0300-500 00