Effnet AB

Delårsbokslut jan-sept 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:00 CEST

• Effnetkoncernen redovisar ännu ett starkt kvartal med ökad omsättning och ökad vinst.

• Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (6,9). För niomånadersperioden uppgick den till MSEK 33,4 (18,8), en ökning med 78 procent jämfört med samma period föregående år.

• Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var MSEK 5,3 (-1,7) och för hela niomånadersperioden MSEK 8,4 (-7,0).

• Nettovinsten för det tredje kvartalet uppgick till MSEK 5,3 (-1,6) och för niomånadersperioden till MSEK 8,5 eller SEK 0,08 per aktie.

• Kassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till MSEK -0,7 (-0,9) och för niomånadersperioden till MSEK 4,4 (-10,1) eller SEK 0,04 per aktie.

• Koncernens finansiella ställning är god med MSEK 19,3 i likvida medel vilket motsvarar SEK 0,18 per aktie.För ytterligare information, vänligen kontakta
Hans Runesten, Verkställande direktör +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)702 80 26 26
Krister Moberger, Finanschef +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)8 564 605 52

eller besök bolagets hemsida www.effnetholding.se