Effnet AB

DELÅRSBOKSLUT Januari – mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:29 CEST


• Effnetkoncernens omsättning uppgick till MSEK 3,8 (5,0).
• Rörelseresultatet var MSEK -3,5 (-2,1). Periodens resultat uppgick till MSEK -3,4 (-2,0) eller SEK -0,03 (-0,02) per aktie.
• Kassaflödet förbättrades till MSEK 2,2 (-1,8) eller SEK 0,02 (-0,02) per aktie.
• Koncernens finansiella ställning är fortsatt god med MSEK 30,6 (vid årsskiftet 29,2) i likvida medel vilket motsvarar SEK 0,28 (0,27) per aktie. Koncernen har inga lån. Eget kapital uppgår till MSEK 34,5 (vid årsskiftet 37,9) eller SEK 0,32 (0,35) per aktie.


Händelser efter periodens slut

• Dotterbolaget Factum Electronics ingick en strategisk allians med det brittiska företaget Frontier Silicon. Frontier Silicon har en stark marknadsposition och är den världsledande leverantören av DAB/DMB chipsets för mobiltelefoner och andra radiomottagare. Alliansen innebär att företagen tillsammans kommer att kunna leverera kompletta lösningar för DAB/DMB, inkluderande TV till mobil.

• Under april 2006 levererade dotterbolaget Effnet en testlicens för Header Compression till det japanska företaget Hitachi Communication Technologies Ltd, en ledande tillverkare av telekomutrustning inom CDMA2000. Genom denna order befäster Effnet ytterligare sin ställning inom CDMA2000 segmentet där Qualcomm under 2005 köpte en produktionslicens.För ytterligare information, vänligen kontakta
Hans Runesten, Verkställande direktör +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)702 80 26 26
Krister Moberger, Finanschef +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)8 564 605 52
eller besök bolagets hemsida www.effnetholding.se
Nästa rapport, delårsrapport för januari-juni 2006, presenteras 2006-07-25.
Effnet Holding AB, organisationsnummer 556526-6516, har sitt säte i Stockholm. Adress: Box 15040, 167 15 Bromma.
Bolagets aktie är sedan i juli 2004 noterad på Nya Marknaden och aktien handlas via Stockholmsbörsen.