Semcon

Delårsbokslut januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 10:53 CEST

STABIL OCH LÖNSAM FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT

• Försäljningen uppgick till 1 086,5 Mkr (930,4), en ökning med 16,8 %.
• Resultat efter skatt uppgick till 42,9 Mkr (21,2).
• Resultat per aktie uppgick till 2,47 kr (1,22).
• Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 58,0 Mkr (33,7), vilket gav en rörelsemarginal på 5,3 % (3,6).

Kommentar av koncernchef Hans Johansson

Målet för 2005 är att förbättra våra marginaler och ta fler marknadsandelar. Våra fokuserade aktiviteter och en positiv marknadsutveckling gör att vi når båda målen. Vi har en fortsatt god försäljnings¬tillväxt på närmare 17 %, vilket är högre än genomsnittet under de senaste tio åren. Den goda efterfrågan på vårt erbjudande har inneburit att vi har kunnat rekrytera 205 nya, yngre med¬arbetare med kompletterande specialistkompetens. En allt större andel av våra medarbetare rekryteras och arbetar internationellt eller med internationella projekt.

Under de senaste åren har vi sett hur globaliseringen, ökande oljepriser och stenhård konkurrens påverkat utvecklingen hos våra kunder. Tydligast märks detta inom fordons¬industrin, där besparingsprogram, nya förutsättningar och prispress tillhör vardagen. Detta påverkar oss självklart och vi arbetar aktivt med att anpassa oss. Vi är beroende av att våra kunder är framgångsrika, och fortsätter investera i produktutveckling.

För att möta denna verklighet arbetar vi ständigt med att sänka våra egna produktionskostnader, bland annat genom att satsa på effektivare processer och system, etablera oss i lågkostnadsländer och genom att ha ett starkt kostnadsfokus. Ett annat exempel är nystartade projekt och uppdrag inom fordons¬industrin som bemannas med fler underkonsulter än tidigare. Målet är att underlätta vid en eventuell nedgång i efterfrågan från fordonsindustrin.

Men vår enskilt viktigaste aktivitet för att hantera utmaningarna inom fordons¬industrin är vår ambition att växa inom telekomindustrin, vilket så här långt utvecklas som planerat. Under hösten och kommande vinter kommer vi att ytterligare intensifiera vår satsning på att växa inom telekom. Min bedömning är att vi är på rätt väg, men att det gärna får gå snabbare. Vi har en stark bas för tillväxt, i början av året tecknade vi så kallade preferred supplier-avtal med prioriterade kunder, så jag ser med tillförsikt fram mot nya affärsmöjligheter under den kommande perioden.

Vi fortsätter att följa vår internationella tillväxtstrategi och har under kvartalet startat nya utvecklings¬centrum i Kina och Ungern. Etableringarna ger oss en positiv kostnadsbild och möjlighet att effektivisera hela vårt erbjudande.
Inom affärsområdet Innovation fortsätter framgångarna för våra IT-bolag, Zipper och Zystems. Framgången bekräftas av att Zystems, förutom att de haft en stark och lönsam tillväxt, för andra gången fått utmärkelsen ”IBM Software Partner Of the Year ”. Zipper har med sin snabba försäljningstillväxt kvalificerat sig som ett så kallat Gasellföretag av Dagens Industri.

Göteborg den 20 september 2005


Hans Johansson

SEMCON AB (PUBL)
Org.nr 556539-9549
SEMCON AB, Theres Svenssons gata 15, 417 80 Göteborg, tel: 031-721 00 00 fax: 031-721 03 33