Landstinget Halland

Delårsbokslut länssjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 16:57 CEST

Länssjukvårdsnämndens samlade resultat efter 8 månader är -12,4 mkr. I förhållande till budget är de största underskotten kostnaden för riks- och regionsjukvård samt gemensamma kostnader i form av garanti- och valfrihetsvård. Även kostnaden för sjuktransportverksamheten har ett proportionellt stort underskott.