Södertälje kommun

Delårsbokslutet: Kommunen når resultatmålet

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 14:41 CEST

Södertälje kommun klarar sitt resultatmål för året med god marginal, visar
delårsbokslutet per den 31 augusti.
Resultatmålet för 2005 är 33 miljoner kronor, och prognosen pekar mot ett plus
på 63 miljoner kronor. 43 miljoner kronor av dessa är reavinster.
Delårsbokslutet visar också att nämnderna i stort har kontroll över sina
respektive budgetar.
- Det som dock tynger ekonomin är de kraftigt ökade kostnaderna för
socialbidrag. Det bottnar i att Södertälje tagit ett mycket stort ansvar för
flyktingmottaganden under 2000-talet, vars kostnader givetvis borde bäras mer
solidariskt av hela samhället. Det viktigaste vi kan göra för att motverka
socialbidragsutvecklingen är att se till att fler kommer i arbete, säger tf
stadsdirektör Mats Carlström.

Mer information:
Mats Carlström, tf stadsdirektör: 08-550 212 16, 0708-51 80 22
Mats Christiansson, analytiker: 08-550 216 13, 0708-51 68 56