Stockholms Läns Landsting

Delårsbokslutet: Positiv prognos för landstinget (LSF)

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 13:53 CEST

Stockholms läns landsting redovisar ett ackumulerat resultat med 1 237 miljoner kronor för perioden januari – augusti 2004. Det framgår av landstingets delårsbokslut för årets åtta första månader. Prognosen för helåret 2004 pekar mot ett positivt resultat med 484 miljoner kronor. Det är 423 miljoner bättre än budgeterat, trots att skatteintäkterna väntas bli 582 miljoner kronor lägre än budget.

Landstingets kostnader för verksamheten under helåret 2004 beräknas
bli 812 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Orsaken till att både delårsbokslutet och prognosen för helåret 2004 är bättre än budget är till stor den stora kostnadsmedvetenhet och kostnadskontroll som under 2004 har gällt inom hela landstinget och dess olika verksamheter. Dessutom har det pågående omstruktureringsarbetet, bland annat med den nya organisationen för Karolinska Universitetssjukhuset, redan givit positiva effekter. Både Norrtälje sjukhus AB och Södertälje sjukhus har under åretframgångsrikt genomfört ett antal åtgärder för att fullfölja det besparingsuppdrag som gavs i
budgeten för 2004.

Prognosen för den samlade sjukvården pekar mot ett positivt resultat med 371 miljoner kronor, vilket är 349 miljoner bättre än budgeterat. Akutsjukhusen, Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO, Beställarkontor Vård och Folktandvården redovisar positiva resultat som är bättre än budget.

AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, räknar med ett helårsresultat som ligger 157 miljoner kronor över det budgeterade nollresultatet. Orsaken är dels lägre räntekostnader än budgeterat, dels ej budgeterade reavinster från fastighetsförsäljningar.

Sjukfrånvaron inom landstinget fortsätter att minska och är nu 14,9 dagar per år och anställd. Det är 1,4 dagar mindre än förra året. För helåret 2004 väntas sjukfrånvaron minska med sammanlagt 2 dagar per anställd. Landstingets samlade personalkostnader väntas under året öka med cirka 2,9 procent. Kostnaderna för inhyrd personal har minskat mycket kraftigt, med närmare 80 procent.

Kontaktperson: Anders Fridell Presschef