VBG AB

Delårsrapport 1/1 - 30/6 2003

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 14:17 CEST

·Stark marknadsposition i svag konjunktur, omsättningen 268,1 MSEK (274,3). ·Resultat efter finansnetto ökade med 22% till 16,1 MSEK (13,2). ·Ökad vinstmarginal till 6,0 % (4,8). ·Ökad avkastning på sysselsatt kapital till 11,1 % (8,9). ·Resultat efter skatt ökade med 26% till 11,2 MSEK (8,9). ·Vinsten per aktie ökade till 3:57 (2:60). ·Fortsatt starkt kassaflöde efter investeringar 14,7 MSEK (26,4).

För ytterligare information kontakta
Anders Birgersson, VD och koncernchef 0521 - 27 77 67, 0702- 27 77 78 abi@vbgab.com