VBG AB

DELÅRSRAPPORT 1/1 – 30/9 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 15:07 CEST

• Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

• Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4).

• Koncernens resultat före skatt ökade med 13% till 29,7 MSEK (26,3).

• Koncernens vinst efter skatt ökade till 20,5 MSEK (18,3).

• Vinsten per aktie ökade med 12% till 6:55 (5:86).

För ytterligare information kontakta :
Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon : 0521 – 27 77 67 0702 – 27 77 78
E-post: abi@vbgab.com