NFO Drives AB

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 30/9 2006

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:07 CET

Periodens resultat är -9,6 MSEK (-10,6 MSEK). Faktureringen under perioden uppgick till 4,2 MSEK (5,9 MSEK). Perioden har belastats med omorganisationskostnader om 0,5 MSEK.

Jämfört med genomsnittet under första halvåret har omsättningen under tredje kvartalet ökat med 22 % medan personal- och övriga externa kostnader har minskat med drygt 30 %.

Nya ramavtal har under tredje kvartalet ingåtts med Honeywell AB och EXOS Ventilation AB.


För närmare information kontakta VD Taro Bruneheim, 0454-37029.

Halvårsrapporten finns utlagd på bolagets hemsida www.nfodrives.se och kan rekvireras från bolaget. Rapporten kommer att skickas ut till de aktieägare som har anmält till bolaget att de önskar papperskopior.


NFO Drives AB handlas inom ramen för Nordic OTC.

Svängsta 2006-11-15