B&B Tools AB

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 12:43 CEST

* Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 38 MSEK (37).
* Nettoomsättningen uppgick till 942 MSEK (971).
* Resultatet efter skatt ökade med 14% till 24 MSEK (21).
* Resultatet per aktie uppgick till 0,85 SEK (0,80).
* Fortsatt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Bergman & Beving tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg och förnödenheter till industri- och byggsektorn samt inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror till vård, industri och forskning. Koncernen omsätter cirka 4 miljarder SEK och har omkring 1 400 anställda.