Addtech AB

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 11:57 CEST

Nettoomsättningen uppgick till 563 MSEK (565).
Resultatet efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 25 MSEK (23).
Resultatet efter skatt oförändrat 17 MSEK (17).
Vinst per aktie uppgick till 0,64 SEK (0,62).
Fortsatt starkt kassaflöde från rörelsen om 28 MSEK (6).

Stockholm den 19 augusti 2003
Roger Bergqvist
Verkställande Direktör