B&B Tools AB

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2007 (3 månader)

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 10:45 CEST

* Ny organisatorisk struktur från och med 1 april 2007 - med tre huvudsakliga verksamhetsområden: Markets, Products och Services.

* Rörelseresultatet ökade med 39% till 135 MSEK (97).

* Nettoomsättningen steg med 46% till 2 152 MSEK (1 472).

* Resultatet efter skatt ökade till 91 MSEK (65).

* Resultatet per aktie steg med 39% till 3,20 SEK (2,30).

* Avkastningen på eget kapital uppgick till 26% och soliditeten till 29%.

* Den organiska omsättningstillväxten uppgick till 19% under första kvartalet.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.


B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 8,2 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 900 anställda.