B&B Tools AB

Delårsrapport 1 april - 30 september 2003 (6 månader)

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2003 11:12 CET

* Stabil resultatnivå trots fortsatt svag industri- och byggkonjunktur.
* Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 66 MSEK (69).
* Nettoomsättningen uppgick till 1 857 MSEK (1 918).
* Resultatet efter skatt ökade med 11% till 40 MSEK (36).
* Resultatet per aktie ökade till 1,45 SEK (1,30).

Bergman & Beving tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg och förnödenheter till industri- och byggsektorn samt inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror till vård, industri och forskning. Koncernen omsätter cirka 4 miljarder SEK och har omkring 1 400 anställda.