Lagercrantz Group AB

Delårsrapport 1 april – 30 september 2006 (6 mån)

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 11:56 CET

• Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 15 % till 887 MSEK (772). Omsättningen under andra kvartalet ökade med 18 % till 456 MSEK (385).
• Resultatet efter finansiella poster ökade med 39 % till 39 MSEK (28) för första halvåret. Andra kvartalet ökade resultatet med 54 % till 20 MSEK (13).
• Nettomarginalen stärktes till 4,4 % (3,6 %) under första halvåret.
• Resultatet efter skatt ökade till 29 MSEK (19), varav under andra kvartalet 15 MSEK (9).
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 12,6 % för den senaste 12-månadersperioden (10,2 %).
• Resultatet per aktie ökade till 1,22 SEK (0,79) för första halvåret.
• K&K Active Oy och K&K Sales Oy förvärvade efter periodens utgång.

Lagercrantz Group presenterar delårsrapport för kvartal 2 tisdagen den 7 nov 2006

Presentationen kommer att hållas klockan 13.00 tisdagen den 7 november på telefonnummer +46 8 619 75 30, ange kod 867100#. Presentationen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning i samband med att rapporten publiceras kring lunchtid. Presentationen hålls på svenska.

För ytterligare information, kontakta;
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70
Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70