B&B Tools AB

Delårsrapport 1 april - 30 september 2006 (6 månader)

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 10:41 CET

* Rörelseresultatet ökade med 37% till 200 MSEK (146).

* Nettoomsättningen steg med 26% till 2 948 MSEK (2 337).

* Resultatet efter skatt ökade till 134 MSEK (101).

* Resultatet per aktie steg med 34% till 4,75 SEK (3,55).

* Avkastningen på eget kapital uppgick till 22% och soliditeten till 32%.

* Under andra kvartalet tillträddes totalt åtta förvärvade verksamheter med en sammanlagd årsomsättning om drygt 275 MSEK.

* Implementation av nytt incitamentsprogram slutförd genom utgivande och överlåtelse av 250 000 köpoptioner samt genomförd säkring av programmet i sin helhet genom återköp av 250 000 egna B-aktier.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.


Bergman & Beving förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 6,0 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 200 anställda.

Besök www.bb.se för beställning av rapporter och pressreleaser.

Bergman & Beving AB (publ)
Karlavägen 76, P.O. Box 10024, SE-100 55 Stockholm, Sweden
Phone +46-8 660 10 30, Fax +46-8 660 58 70, info@bb.se, www.bb.se
SE556034859001