B&B Tools AB

Delårsrapport 1 april - 31 december 2006 (9 månader)

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 10:41 CET

* Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med
40% till 316 MSEK (225).

* Nettoomsättningen steg med 29% till 4 754 MSEK (3 675).

* Resultatet efter skatt ökade till 211 MSEK (159).

* Resultatet per aktie steg med 32% till 7,50 SEK (5,70).

* Avkastningen på eget kapital uppgick till 23% och soliditeten till
30%.

* Under rapportperioden har avtal tecknats om förvärv av totalt 33
verksamheter med en sammanlagd årsomsättning om cirka 1 680 MSEK.

* Styrelsen föreslår att bolaget skall byta namn till B&B TOOLS AB.
Extra bolagsstämma i Bergman & Beving AB den 22 februari 2007.


Bergman & Beving förser industri- och byggsektorn i norra Europa med
verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill
relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 7,3 miljarder SEK p
årsbasis och har cirka 2 600 anställda.