Lagercrantz Group AB

Delårsrapport 1 april–30 juni 2007 (3 mån)

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 13:06 CEST

• Nettoomsättningen för perioden ökade med 24% till 533 MSEK (431).
• Rörelseresultatet för första kvartalet 2007/08 ökade med 33% till 28 MSEK (21), vari ingår vinster från poster av engångskaraktär om 2 MSEK (5).
• Resultatet efter finansiella poster ökade till 25 MSEK (19).
• Resultatet efter skatt ökade till 18 MSEK (14).
• Resultatet per aktie ökade till 0,76 SEK (0,59). För senaste 12-månadersperioden uppgick resultat per aktie till 2,91 SEK.
• Direktronik AB ingår fr o m april 2007.


Lagercrantz Group presenterar delårsrapport för kvartal 1 tisdag den 14 aug 2007 kl 14.00

Tisdagen den 14 augusti vid lunchtid släpper Lagercrantz Group sin delårsrapport för första kvartalet 2007/08. Lagercrantz Group koncernchef Jörgen Wigh presenterar rapporten kl 14.00 samma dag. För deltagande, ring: +46 8 619 75 30, ange kod: 33 23 47#. Presentationen läggs ut innan kl 14.00 och kan laddas ned på bolagets hemsida: www.lagercrantz.com

Välkommen!

Jörgen Wigh
VD, Lagercrantz Group ABFör ytterligare information, kontakta;
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70
Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70