NetJobs Group AB

Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2011

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 08:57 CET

Nya finansiella mål och etablering i Tyskland

JULI - SEPTEMBER                                                                              

(jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen ökade 1% till 7,6 (7,6) MSEK.

• Rörelseresultatet minskade 83% till 0,3 (1,7) MSEK.

• Rörelsemarginalen minskade till 3,7% (22,1).

• Resultat efter skatt minskade 83% till 0,2 (1,2) MSEK.

• Resultat per aktie minskade 83% till 0,01 (0,06) SEK.

• Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -0,8 (0,3) MSEK.

 

JANUARI - SEPTEMBER

(jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen ökade 12% till 30,2 (27) MSEK.

• Rörelseresultatet minskade 16% till 5,0 (5,9) MSEK.

• Rörelsemarginalen minskade till 16,4% (21,9).

• Resultat efter skatt minskade 14% till 3,7 (4,3) MSEK.

• Resultat per aktie minskade 14% till 0,18 (0,21) SEK.

• Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade 102% till 2,4 (1,2) MSEK.

 

VD-kommentar

Tredje kvartalet levererar vi ett svagare resultat än förväntat. Omsättningen har ökat med endast 1% jämfört med samma kvartal föregående år. Den stora skillnaden i resultatet är att vi har varit fler säljare jämfört med samma kvartal föregående år.

NetJobs har under kvartal tre tagit fram en ny finansiell plan - VISION2013. NetJobs omsättningsmål för år 2013 är 100 miljoner SEK. Målet är att främst öka omsättningen på befintlig verksamhet och marknader samt eventuellt genomföra mindre kompletterande förvärv. NetJobs mål för EBIT-marginalen år 2013 är 35 procent.

Under tredje kvartalet registrerade NetJobs Group AB ett GmbH i Tyskland. Vi ser den tyska marknaden som en viktig del i att uppnå VISION2013. Glädjande är att vår omsättning i Tyskland fortsätter att visa en stadig tillväxt även under tredje kvartalet. Därför känns öppnandet av kontor i Berlin under fjärde kvartalet som en naturlig utveckling.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

VD, Frank Ljungstedt

NetJobs is the leading provider of specialized career websites in northern Europe with 35 specialized career websites and 5 general career websites in Sweden, Norway, Finland, Denmark and Germany with more than 350 000 unique visitors per month (Google-Analytics January 2011). NetJobs Group AB(publ) was founded 2004 and is since 2006 listed on Nasdaq OMX First North. The company’s Certified Adviser is Avanza Bank.
NetJobs’ vision is to be the #1 Global Provider of Specialized Career Websites.