Wallenstam AB

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 09:04 CEST

Resultat efter skatt ökade till 326 Mkr (159), motsvarande en vinst om 22 kr per aktie. Förvaltningsresultatet förbättrades med 47 % till 56 Mkr (38). Under perioden har fastigheter sålts för 125 Mkr (402) med ett resultat om 64 Mkr. För fullständig rapport se bifogad PDF fil eller ring 031-20 00 00 för beställning.

Göteborg den 13 augusti 2003
Lennart Wallenstam Byggnads AB

För ytterligare information kontakta gärna Ekonomidirektör Marie Ideström på telefon 0705-17 11 51 eller 031-20 00 00, eller Marknads och Informationsdirektör Thomas Dahl på telefon 0705-17 11 42.

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 10 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se