ACAP Invest AB

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 09:37 CEST

Förvärv av kompletterande verksamhet inom Sonesson Inredningar
Etablering av nytt affärsområde - utrustning för äldre och funktionshindrade personer
Nettoomsättningen uppgick till 181,0 (186,4) MSEK
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 19,6 (26,5) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (12,3) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till –4,8 (-36,1) MSEK
Föregående års resultat belastades av nedskrivningar om 37,7 MSEK
Resultat per aktie uppgick till –1,80 (-13,63) SEK per aktie
Eget kapital uppgick till 78,24 (80,49) SEK per aktie

För mer information, kontakta:
Kjell Nilsson, styrelseordförande, 0702 – 60 01 21
Christian Lindgren, VD, 040 – 24 82 50, christian.lindgren@activecapital.se