Proact IT Group AB

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 09:06 CEST

Fortsatt svag marknad
En fortsatt svag marknad medför lägre systemintäkter än motsvarande period föregående år. Åtgärdsprogram har genomförts för att möta nedgången i efterfrågan. Tjänsteverksamheten fortsätter att utvecklas positivt.

Andra kvartalet i sammandrag
* Omsättningen uppgick till 181,0 (215,7) MSEK varav tjänsteintäkter 87,5 (73,1) MSEK.
* Resultat före skatt uppgick till -16,7 (4,2) MSEK.
* ?ostnader för åtgärdsprogram -9,5 MSEK samt lagernedskrivningar - 6,2 MSEK har belastat resultatet med totalt -15,7 MSEK.
* Likvida medel uppgick till 110,7 MSEK.

Januari - juni i sammandrag
* Omsättningen uppgick till 357,7 (397,2) MSEK varav
tjänsteintäkter 175,3 (136,6) MSEK.
* Resultat före skatt uppgick till -29,5 (-5,2) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till -26,5 (-4,6) MSEK och resultat per aktie uppgick till -2,81 kr/aktie.
* Kostnader för åtgärdsprogram -9,5 MSEK samt lagernedskrivningar - 10,2 MSEK har belastat resultatet med totalt -19,7 MSEK.

Viktiga händelser
* Åtgärdsprogram har minskat antalet anställda med 35 personer under andra kvartalet.
* Antal anställda har totalt minskat med 80 personer sedan december 2002 motsvarande en årskostnadsbesparing på cirka 70 MSEK.
* Ett antal större affärer har avtalats med bland annat Nokia, Petro Data samt TeliaSonera IT-Service.
* Verksamhet för IT-drift startas i norska Grimstad och ökar närvaron i södra Norge.

För ytterligare information vänligen kontakta
Henrik Holm, VD, Telefon: 08-410 666 00
e-post: itgroup@proact.se

www.proact.se