Realia AB

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 14:46 CEST

Periodens hyresintäkter uppgick till 435,2 Mkr (61,5)
Periodens resultat efter skatt och minoritetsandel uppgick till 25,0 Mkr (125,2) motsvarande 1,05 kr per aktie (11,71)
Kassaflödet per aktie uppgick till 2,76 kr (1,38)
Vakansgraden i hyresvärde för andra kvartalet uppgick till 7,7 procent

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Sven-Ane Friberg, verkställande direktör 08-441 12 01 (t o m 29 augusti)
Thomas Hopkins, verkställande direktör 08-441 12 01 (fr o m 1 september)
Erik Turai, ekonomichef 08-441 12 05.