Finnveden AB

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 09:28 CEST

Nettoomsättningen uppgick till 2 429 (2 359) MSEK varav för andra kvartalet 1 210 (1 207) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 113 (-3) MSEK varav för andra kvartalet 54 (-39) MSEK. I föregående års resultat ingick goodwillnedskrivningar med 89 MSEK under andra kvartalet.
Resultat efter skatt uppgick till 54 (-57) MSEK
Resultatet per aktie uppgick till 2,03 (-2,16) SEK
Pågående strukturprogram fortlöper enligt plan

För ytterligare information kontakta:
Tommy Boork 031-734 59 10