Beijer Electronics AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 11:15 CEST

· Nettoomsättningen uppgick till 228,8 mkr (209,5).
· Rörelseresultatet blev 16,9 mkr (17,6).
· Vinsten efter beräknad skatt uppgick till 12,5 mkr (13,0).
· Vinsten per aktie efter beräknad skatt var 2,00 kronor (2,09).
· Två ramavtal har tecknats med AstraZeneca om leveranser av hårdvara och systemlösningar.

För mer information kontakta
VD Göran Sigfridsson på telefon 040-35 86 00 eller 0706-35 86 10
Ekonomichef Göran Sandell på telefon 040-35 86 00.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.