Wise Group

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 10:03 CEST

· Omsättningen för första halvåret steg med 23,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 15,2 Mkr (12,3). Omsättningen för andra kvartalet ökade med 46 procent och uppgick till 7,6 Mkr (5,2).

· Resultat efter finansiella poster för perioden januari till
juni uppgick till -13,1 Mkr (-14,0). Resultat efter finansiella poster för perioden april till juni uppgick till -7,9 Mkr (-8,9).

· Resultat per aktie för perioden januari till juni uppgick till
-0,74 kr (-0,68). Resultat per aktie för perioden april till juni uppgick till -0,44 kr (-1,12).

Händelser efter periodens slut

· Den emission som bolaget genomförde under augusti månad övertecknades. För att möta det stora intresset beslutade styrelsen om en riktad emission på 1,3 miljoner aktier med stöd av ett bemyndigande från tidigare bolagsstämma. Emissionerna tillför bolaget totalt ca. 21 Mkr före emissionskostnader.

Om Sign On
Sign On är ett programvaruföretag som erbjuder en helhetslösning för att alla snabbt och kostnadseffektivt skall kunna få tillgång till elektroniska blanketter och dokument samt skicka information via Internet, med eller utan elektronisk signatur. Sign Ons verksamhet är fördelad på tre affärsområden; FormPipe, Sign On Blankettarkiv och Sign On Blanketthotell/blankettkonstruktion. Verksamheten finns i Danderyd och i Helsingborg med totalt 56 anställda.

Kontaktperson:
Jan Werne Verkställande Direktör
Sign On i Stockholm AB (publ)
Svärdvägen 3B, Box 22
182 11 Danderyd
orgnr. 556431-0067
Tel: 08-555 290 08, 070-848 25 40, e-post: jan.werne@signon.se