Avanza AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 08:41 CEST

· Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 18,3 (3,1)
MSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till 13,9 (-1,3) MSEK.
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,37 (-0,03) SEK.
. Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar efter utspädning uppgick till 0,49 (0,08) SEK.
· Rörelseintäkterna ökade med 15,3 procent till 62,6 (54,3) MSEK. · Nettosparandet uppgick till 530 MSEK, motsvarande åtta procent av depåvärdet vid årets början.

För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, 070-861 80 01.