Avalon Enterprise AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 16:04 CEST

* Omsättningen under första halvåret uppgick till 84,0 Mkr (143,0 Mkr) varav konsultverksamheten utgjorde 24,1 Mkr (33,3 Mkr)
* Rörelseresultatet uppgick till -9,0 Mkr efter goodwillavskrivningar på 8,4 Mkr (-13,4 Mkr)
* Konsultrörelsens rörelsemarginal steg till 4,6% jämfört med 4,1% samma period föregående år
* Bolagsstämman den 11 juni beslöt att bemyndiga styrelsen att genomföra riktade emissioner för genomförandet av den lagakraftvunna rekonstruktionen
* Björn Littorin valdes till ny styrelseledamot

InfiniComs affärsidé är att vara ett ledande IT-konsultföretag med hög kvalitet, leveransförmåga och spetskompetens inom områdena säkerhet, transaktionsteknologi och e-channels. Visionen är att Infinicom av marknaden ska uppfattas som en kvalitetsstämpel för IT-konsulttjänster.