Netrevelation AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 09:19 CEST

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 1 261 Kkr till ett resultat på -618 Kkr jämfört med 2002
(-1 879 Kkr). Resultat efter skatt blev - 4 593 Kkr (-5 494 Kkr).

· Omsättningen för första halvåret ökade med 279 Kkr till 48 167 Kkr. Motsvarande omsättning för samma period 2002 var 47 888 Kkr.

· Bruttomarginalen förbättrades till 14,5 % (12,5%). För helåret 2003 bedöms trenden som fortsatt positiv, med en målsättning på 15% (utfall 2002:12,1%).

· Styrelsen har fattat beslut om konvertibelemission med
företrädesrätt för aktieägarna.


Om affärssystemföretaget Netrevelation
Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Netrevelations logistikprodukter består av tågtaxi, anslutnings-resor till tåg, buss och flyg samt företagstaxi, effektivare taxiresor i tjänsten. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen.

Kontaktperson
Roger Blomquist, VD Netrevelation Holding AB (publ), roger.blomquist@netrevelation.se .
Hemsida: www.netrevelation.se.