Atrium Ljungberg AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2003 08:59 CEST

Koncernens nettoomsättning var för perioden 318,1 Mkr (304,1). Resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till 62,4 Mkr (72,1). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljning med 1,3 Mkr (0).

Resultatet efter skatt uppgick till 44,8 Mkr (51,8), vilket motsvarar 2,90 kr/aktie (3,37).

Hyresintäkterna för perioden uppgick till 225 Mkr (214), vilket på årsbasis motsvarar 450 Mkr. För 2002 var hyresintäkterna 429 Mkr.

Resultatet efter finansiella poster, exklusive fastighetsförsäljningar, väntas för helåret 2003 uppgå till 120 Mkr. Resultatet för 2002 uppgick till 146 Mkr.

LjungbergGruppen AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD tel:0730-26 19 40
Ingalill Berglund, ekonomichef tel: 0730-26 19 16