NeoNet AB

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 09:02 CEST

Kvartalet i sammandrag

Nettoomsättningen uppgick till 34,0 Mkr (48,8 Mkr), varav transaktionsintäkter 32,7 Mkr (46,9 Mkr). Minskningen som uppgår till 30% beror fullt ut på minskade handelsvolymer.
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto uppgick till -6,5 Mkr (-2,2 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till -13,4 Mkr (-8,4 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till -13,6 Mkr (-8,2 Mkr).
Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till -0,31 kr (-0,19 kr).
Transaktionsmarginalen uppgick till 62% och förbättrades i jämförelse med de föregående tre kvartalen.
Personal- och övriga rörelseomkostnader minskade med 7,0 Mkr eller 20% jämfört med andra kvartalet föregående år.
Stockholm den 21 augusti 2003

NeoNet AB (publ)
Torvald Bohlin
Verkställande direktör

Ytterligare information lämnas av:
Torvald Bohlin, koncernchef
Tel: 08-454 1539
torvald.bohlin@neonet.biz

Hemsida
www.neonet.biz