Industrivärden AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2003 08:52 CEST

Den 4 augusti var Industrivärdens substansvärde 27.682 mkr, en ökning med 3.267 mkr sedan årsskiftet. Den 30 juni var substansvärdet 25.642 (29.645) mkr. Substansvärdet var 144 kronor per aktie den 4 augusti jämfört med 126 kronor per aktie vid årsskiftet. Den 30 juni var substansvärdet 133 (153) kronor per aktie. Den senaste tioårsperioden har substansvärdets genomsnittliga ökning varit 8 procent per år. Industrivärdenaktiens totalavkastning från årsskiftet till och med den 4 augusti var 29 procent eller 11 procentenheter över avkastningsindex. Under första halvåret var totalavkastningen 15 (-19) procent jämfört med 11 (-22) procent för avkastningsindex. Den senaste tioårsperioden var aktiens genomsnittliga totalavkastning årligen 4 procentenheter högre än avkastningsindex.

För ytterligare information kontakta:
Anders Nyrén, VD, 08-666 64 00
Carl-Olof By, vVD, 08-666 64 00
Sverker Sivall, IR, 08-666 64 19

AB Industrivärden (publ) Org nr 556043-4200
Box 5403, 114 84 Stockholm
Telefon 08-666 64 00 Telefax 08-661 46 28
www.industrivarden.se info@industrivarden.se