Opcon AB

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 09:18 CEST

Omsättningen under perioden uppgick till 135,4 mkr (154,3 mkr), varav omsättningen under andra kvartalet uppgick till 68,9 mkr (76,0 mkr).

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -9,8 mkr (-5,2 mkr), varav resultat efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till -6,0 mkr (-2,9 mkr).

Resultatet under perioden har påverkats negativt av lägre omsättning och låg dollarkurs.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till -6,9 mkr (-3,6 mkr), varav resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till -4,2 mkr (- 2,2 mkr).

Resultat per aktie efter skatt för perioden uppgick till -0,97 kr (-0,56 kr). Resultat per aktie efter skatt för andra kvartalet uppgick till -0,59 kr (-0,35 kr).

Opcon Autorotor har erhållit order från Ballard på luftsystem till bränsleceller.

Laminova har erhållit verktygsorder för värmeväxlare till GM:s L 850- motor.

Bränslecellsdrivna bussar utrustade med Opcons luftsystem
tas i trafik i Stockholm i höst.

Kommande information
· Delårsrapport för perioden januari-september lämnas den
23 oktober 2003.
· Bokslutskommuniké för 2003 lämnas den 26 februari 2004.

Åmål den 21 augusti 2003
Opcon AB (publ) 556274-8623
Styrelsen

Frågor kring bokslutskommunikén besvaras av
Sven G Oskarsson, koncernchef och vd Opcon AB,
0532-611 30, mb 070-625 81 21

Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir. Opcon AB,
0532-611 22, mb 070-330 05 02

OPCON AB
Box 30, 662 21 Åmål
Tel: 0532-611 00, fax: 0532-120 19
e-post: info@opcon.se
www.opconab.com