Invik & Co AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 14:02 CEST

·Resultatet efter finansiella poster uppgick till 90,4 (-49,1) Mkr för första halvåret. I resultatet ingår realisationsvinst vid försäljning av aktier med 90,6 (56,6) Mkr.

·Modern Finance Groups resultat efter finansiella poster uppgick till 50,0
(15,1) Mkr för det första halvåret.

·Marknadsvärdet på den långsiktiga värdepappersportföljen ökade under första halvåret med 1.461 Mkr till 5.657 Mkr.

·Moderbolagets externa lån uppgick vid utgången av första halvåret till 1.520,7 Mkr. Efter första halvårets utgång har den externa skuldsättningen reducerats med 100 Mkr efter försäljning av 325.000 Tele2 B-aktier.

Anders Fällman, VD och koncernchef för Invik & Co. AB, säger i en kommentar:
"Utvecklingen av vårt substansvärde har under första halvåret varit mycket positiv. Marknadsvärdet på värdepappersportföljen ökade med närmare 1.500 Mkr." "Det är mycket glädjande att målsättningen att öka kassaflödet och uppnå ett uthålligt resultat för de operativa verksamheterna som minst motsvarar administrations- och räntekostnader i moderbolaget har uppnåtts redan under det första halvåret. Modern Finance Group redovisar ett resultat efter finansiella poster om 50 Mkr för det första halvåret, vilket är en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Arbetet går vidare med att fortsätta öka lönsamheten i våra dotterbolag", fortsätter han.

För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta:
Anders Fällman, VD tel +46 (0) 8 562 000 20
Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 7747 822 406