Investment AB Öresund

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 09:13 CEST

* Substansvärdet ökade med 6 procent till 310 kronor per aktie
* 5 procentenheter sämre än index

5 procentenheter sämre än index
Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2003 till 310 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 6 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan den 31 december 2002 (312 kronor den 31 december 2002). Detta var 5 procentenheter sämre än Findatas avkastningsindex, som under det första halvåret steg med 11 procent. Under det andra kvartalet ökade substansvärdet med 34 kronor per aktie, justerat för lämnad utdelning, vilket motsvarar en uppgång med 12 procent. Findatas avkastningsindex steg under motsvarande period med 20 procent.

Störst positiv påverkan på substansvärdet under det första halvåret 2003 hade innehaven i Custos, Drott, Perbio Science, Hagströmer & Qviberg och Wihlborgs. Inget innehav har påverkat substansvärdet väsentligt negativt.

Börskursen den 30 juni 2003 var 295 kronor (318 kronor den 31 december 2002).

Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna, 157.475 aktier, varit inlösta skulle substansvärdet per den 30 juni 2003 ha uppgått till 310 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.408.308 aktier.

Efter rapportperiodens utgång har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera om.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 9.565.783 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
[2] Varav 14.700 A-aktier.

Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15
Telefon: +46-8-402 33 00.
Fax: +46-8-402 33 03.
Org nr: 556063-9147
info@oresund.se
www.oresund.se

För rapporten inklusive tabeller, se bifogad fil