Elos

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 12:10 CEST

· Nettoomsättningen uppgick till 606 mkr (668).
· Rörelseresultatet uppgick till -4,6 mkr (6,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till -12,6 mkr (-3,9).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,5 mkr (46,1).
· Likviditeten fortsatt god. Nettolåneskulden minskade.
· Låg beläggning men god orderingång under andra kvartalet inom Elektronik.
· Ökad omsättning och positivt resultat inom Bygg/Miljö.
· Ökad beläggning under andra kvartalet men fortsatt svagt resultat för Verkstad/Teknik.

Westergyllen är en industrikoncern som är organiserad i tre
affärsområden: Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik.

Ekonomisk information 2003
Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 30 oktober 2003.

För ytterligare information kontakta:

Göran Brorsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511 - 34 53 15, 0705 - 11 78 60 goran.brorsson@westergyllen.se
Claes Hansson, ekonomidirektör
Telefon: 0511 - 34 53 04, 0708 - 35 09 68 claes.hansson@westergyllen.se