Boss Media AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 08:50 CEST

· Nettoomsättningen uppgick till 66,2 (62,2) Mkr. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 34,2 (27,4) Mkr.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,1 (-5,0) Mkr.
Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till 8,1 (-5,1) Mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 (-3,8) Mkr. Resultatet
efter skatt för andra kvartalet uppgick till 5,8 (-3,8) Mkr. · Resultatet per aktie efter beräknad skatt blev 0,18 (-0,07) kr.

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information om Boss Media finns på http://www.bossmedia.se.

Lämnad information avser koncernen i sin helhet om inte annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Bertilsson, VD
Tfn: 0470-70 30 01eller 070-993 25 54
E-mail: pbe@bossmedia.se

Vid frågor av finansiell karaktär, kontakta:
Markus Holm, Ekonomichef
Tfn: 0470-70 30 06 eller 070-953 05 85
E-mail: mh@bossmedia.se