Thalamus Networks AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 09:36 CEST

Nettoomsättningen ökade med 443 % till 134,3 MSEK (24,7) jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat efter finansnetto blev -10,5 MSEK (0,8).

Marknadsutvecklingen för framför allt stads- och bostadsnät har varit mycket svag under det första halvåret och faktureringen blev klart lägre än förväntat. Marknaden för avancerade kommunikationslösningar till industri och statliga verk har varit relativt stabil.

"Arbetet med att förbättra lönsamheten fortsätter och målsättningen att nå ett positivt rörelseresultat under det fjärde kvartalet kvarstår", säger Jan Norman, VD för Thalamus Networks AB.

För vidare information, kontakta
Jan Norman, VD, Thalamus Networks AB
Tel: 08-635 96 00. Mob: 0730-677 400.
E-post: jan.norman@thalamus.se

Om Thalamus Networks AB
Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 165 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB, Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB.