BioInvent International AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 14:45 CEST

*Framgångar inom BioInvents projekt kring B-cellstumörer har lett till patentansökningar

*Nettoomsättningen januari-juni 2003: 33,9 miljoner kronor (40,3).

*Resultat efter finansnetto januari-juni 2003 uppgick till -44,4 miljoner kronor (-23,9) och resultat efter finansnetto per aktie uppgick till -1,51 kronor (-0,84).

*Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari- juni 2003 uppgick till -24,6 miljoner kronor (4,1). Likvida medel vid periodens slut: 319,3 miljoner kronor (394,8).

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av
Svein Mathisen, VD, 046-286 85 67, mobil 0708-97 82 13
Jonas Källmén, CFO, 046-286 38 12, mobil 0708-77 48 07
Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com