ORC Software AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 09:05 CEST

Omsättningen för januari-juni 2003 minskade med 7 procent till 124 (134) miljoner kronor.

Rörelseresultatet för januari-juni 2003 minskade med 38 procent till 38 (61) miljoner kronor, vilket innebär en rörelsemarginal om 30,8 (45,7) procent.

Omsättningen för april-juni 2003 uppgick till 61 (69) miljoner kronor med ett rörelseresultat om 19 (32) miljoner kronor, vilket medför en rörelsemarginal om 31,3 (46,4) procent.

Resultatet per aktie för januari-juni 2003 uppgick till 1,95 (3,25) kronor.

För årets tredje kvartal bedömer bolaget att omsättningen kommer att ligga i intervallet 60-66 miljoner kronor med en bibehållen kostnadsnivå i förhållande till föregående kvartal.

För hela rapporten, se bifogad fil