Softronic AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 08:44 CEST

FÖRSTA HALVÅRET
Omsättningen uppgick till 127 Mkr (144 Mkr)
Resultat före skatt ökade med 18,5 Mkr till 1,3 Mkr (-17,2 Mkr)
Resultat efter skatt uppgick till 0,6 Mkr (-14,5 Mkr) och resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,31 kr)
EBITDA uppgick till 5,0 Mkr (-2,1 Mkr)
Medeltal anställda uppgick till 271 (333)
Totala likviditetsutrymmet uppgick 2003-06-30 till 58,2 Mkr
Soliditeten uppgick till 63%

ANDRA KVARTALET
Avtal med ett ordervärde om 15 Mkr tecknat med Handelsanställdas förbund
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,7 Mkr
EBITDA uppgick till 2,1 Mkr (-0,1 Mkr) och EBITDA marginalen till 3,4%
Omsättningen uppgick till 62,2 Mkr. (75,8 Mkr)
Resultat före skatt ökade med 8,7 Mkr till 0,2 Mkr (-8,5 Mkr)
Resultat efter skatt uppgick till 0,0 Mkr (-7,3 Mkr) och resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,16 kr)