Wallenstam AB

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 09:24 CEST

• Periodens resultat efter skatt uppgår till 431 Mkr (475), motsvarande en vinst om 7 kronor per aktie (7).

• Hyresintäkterna för perioden uppgår till 622 Mkr (627)

• Substansvärde per aktie uppgår till 170 kronor (165)


Detta är kurspåverkande information som skickats till Finansinspektionen.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.Göteborg den 8 augusti 2007

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37
Ekonomisk rapportering
Delårsrapport jan-sep 2007 7 november
Bokslutskommuniké 2007 19 februari 2008
Årsstämma 2008 15 april 2008

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 19 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Kungsportsavenyen 2
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00